Întrebări și răspunsuri legate de colaborare

Cum să publici în revista digitală RoTerapie


Îți mulțumim pentru interesul față de proiectul RoTerapie. Iată principalele informații destinate colaboratorilor, autorilor și consultanților.


 • 1. Cui îi este destinată revista RoTerapie?
 • 2. Cine poate publica în revistă?
 • 3. Ce poate publica un autor?
 • 4. Ce face un consultant?
 • 5. Care sunt condițiile de colaborare?
 • 6. Ce câștigă un autor sau un consultant?
 • 7. Programarea edițiilor și termenele limită de predare a materialelor
 • 8. În ce formă se predau materialele?
 • 9. Drepturi intelectuale și responsabilități legale
1. Cui îi este destinată revista RoTerapie?

Scopul revistei este de a oferi cititorilor soluții și exemple concrete din domeniul tulburărilor de neurodezvoltare și a metodelor de intervenție terapeutică, din psihologie, psihiatrie sau psihopedagogie specială.

Revista, publicată în format digital, este gratuită și poate fi descărcată de pe site-ul www.roterapie.eu

2. Cine poate publica în revistă?

Principalii autori sunt profesioniștii specializați în domeniile enumerate anterior. Sunt acceptate texte din partea cititorilor exclusiv dacă prezintă cazuri, soluții sau situații relevante tehnic și utile.

3. Ce poate publica un autor?

Specialiștii pot publica cazuistică, metode de intervenție și abordare, soluții pentru probleme specifice, noutăți și evenimente din domeniul lor de competență. În general, orice informație profesională sau tehnică utilă publicului.

4. Ce face un consultant?

În general, consultantul este un specialist care răspunde unei întrebări directe din partea cititorilor.

5. Care sunt condițiile de colaborare?

Colaborarea este pe bază de voluntariat, neretribuită. Autorii pot colabora în funcție de propriul timp liber, fără obligație de continuitate de la o ediție la alta. De asemenea, în funcție de tema și de spațiul disponibil, redacția își rezervă dreptul de a decide ediția în care acesta va fi publicat.

6. Ce câștigă un autor sau un consultant?

Principalul beneficiu, direct și imediat, este capitalul de imagine. Textul este publicat în revista RoTerapie apoi ulterior pe site-ul proiectului, sub formă de articol independent și permanent. Autorul va fi specificat, cu trimitere către fișa de prezentare din Lista Specialiștilor, unde vor fi enumerate toate articolele sale iar cititorii vor avea acces la datele de contact ale acestuia. De asemenea, atât revista cât și articolul independent vor fi promovate pe toate canalele de comunicare ale proiectului, în newsletter și pe social-media. Autorii beneficiază de prioritate și condiții speciale în cazul în care doresc să își promoveze activitatea prin intermediul proiectului RoTerapie.

7. Programarea edițiilor și termenele limită de predare a materialelor

Edițiile sunt programate pentru finalul lunilor iar materialele trebuie predate până, cel târziu, în data de 15 a respectivei luni. De exemplu, pentru editia lunii septembrie, data limită  de predare a materialelor este 15 septembrie. Frecvența va fi lunară, cu excepția lunilor august și decembrie. Adresa redacției RoTerapie este redactie@roterapie.eu

8. În ce formă se predau materialele?

Textele pot fi trimise în orice format editabil (MS Word, OpenOffice, TXT, partajare Drive etc.) fără ilustrare și fără niciun fel de formatare. Textul trebuie să conțină obligatoriu un titlu. Nu se acceptă texte în format PDF sau imagine (JPG, PNG etc.). Textele vor fi editate, corectate și ilustrate de către redacție.

Sugestii de redactare:

– titlul: dimensiune maximă 150 caractere, punctuație inclusă;
– corp text: dimensiune minimă 1.000 caractere, maximă 3.000 caractere, punctuație inclusă; dacă subiectul prezintă interes deosebit și depășește dimensiunea maximă va fi publicat în mai multe ediții;
– textul se compune din paragrafe, formate, la rândul lor din mai multe fraze sau propoziții; un text cu un singur paragraf sau cu paragrafe compuse dintr-o singură frază nu este publicabil în forma respectivă;

9. Drepturi intelectuale și responsabilități legale

Autorii materialelor publicate, indiferent de forma acestora (text, imagine, video, audio, multi-media, RV, AR etc.) își asumă completa responsabilitate legală legată de drepturile intelectuale și de autor. Autorii vor specifica sursa informației atunci când informația nu le aparține.

Drepturile de autor asupra materialelor publicate rămân în posesia autorului originar, RoTerapie nu își arogă niciun drept, beneficiu sau responsabilitate în legătură cu acestea.

De asemenea, RoTerapie nu cere exclusivitate asupra materialelor, astfel încât autorii le pot republica oriunde consideră de cuviință, de exemplu, pe propriul site, profil sau pagină social-media, alte reviste sau mijloace de comunicare.


Despre noi

Proiectul RoTerapie, prin intermediul revistei, site-ului si canalelor social-media, se propune ca o sursă de informare profesională și avizată pentru părinți, profesori, specialiști în domeniul sănătății mentale, persoane interesate de domeniul psihologic sau cu o afecțiune psihiatrică.


Contact

Lista specialiștilorNewsletter


  RoTerapie – iunie 2023

  RoTerapie – ianuarie 2023

  Ediții RoTerapie